NUMA-PALVELUT

Numa-palvelut on suunnattu 18-29-vuotialle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville Tamperelaisille nuorille. Toimintaa järjestetään kolmella eri pajalla. Pajojen toiminta vahvistaa arjen ja elämänhallinnan taitoja sekä tukee suunnitelmallisesti löytämään oman polun opiskelu/työelämään. Pajalla nuori saa lounaan ja hänellä on mahdollisuus kannustinrahaan ja bussikorttiin.

Kuntoutuspolun NUMA-palvelut toimivat osoitteessa Hepolamminkatu 23 33720 Tampere (Hervanta).  Hakeutuminen onnistuu ottamalla yhteyttä suoraa pajalle, sosiaaliohjaajaan tai sosiaalityöntekijään.

Pajalla nuoret etsivät aktiivisesti mahdollisia kiinnostuksen kohteitaan ja luovat jatkosuunnitelmaa elämälleen. Ohjaajat tukevat nuorta keskusteluin ja järjestäen erilaisia keskustelu- ja toiminnallisia ryhmiä yhdessä nuorten kanssa. Pajalla on hyvät mahdollisuudet erilaisiin käsitöihin ja toiminta pyritään pitää mahdollisimman luovana ja keskustelut näkökulmia avartavina.

Lisätietoja

040 868 2487
Sähköposti: numa(ät)sawu.fi
www.facebook.fi/numapolku

.